Nordic Tank Ab, Rakeistus Oy och Eero Koskelainen gav donationer till Uleåborgs universitet vid samma tillfälle. Syftet med donationerna är att stödja universitetets utbildnings- och forskningsverksamhet. Från universitetets sida mottogs donationerna av kontaktchef Sakari Jussi-Pekka (i mitten på den övre bilden) och professor i bil- och arbetsmaskinteknik Mauri Haataja (tredje från vänster på den övre bilden). Nordic Tank representerades av vd Satu Heikkilä, försäljningschef Marko Pekkala och produktchef Henri Mattila. Eero Koskelainen representerade både sig själv och bolagen, och Rakeistus representerades av styrelsemedlemmen Juha Pelkonen.