Produkter inom industrin

Vi levererar enskilda produkter som lagringstankar och silor samt olika tanksystem för industri, lager och olika typer av hanteringsstationer. Vi är med ända från designstadiet eller förverkligar lösningarna i enlighet med färdiga planer från kunden. I kringproduktsortimentet ingår rörledningar, stegar, gångbroar, omrörare, pumpar och mätinstrument till lagrings- och processtankar. Tankarna som är tillverkade i rostfritt stål är högkvalitativa och robusta lösningar för krävande förhållanden.

Lagringstankar och silor

Nordic Tank tillverkar stabil kvalitet för lagring och förvaring av råvaror i diverse industriprocesser och behandlingsstationer. Vi planerar och tillverkar små och medelstora liggande lagringstankar samt stående silor i rostfritt stål med kundspecifika anpassningar och tillhörande kringutrustning. Vi levererar produkter med och utan isolering. Syftet med planeringen är att hitta den ekonomiskt mest fördelaktiga lösningen för varje lager med optimala mätningar och placeringar. Lagringstankarna levereras från fabriken direkt till destinationen.

 

Trycktankar och -utrustning

Vi tillverkar tankar i enlighet med PED-direktivet för tryckutrustning för processer och lagring inom industrin utan att göra avkall på säkerheten. Våra produkter används bland annat på pappers- och massafabriker samt kemikaliefabriker. Vi utför beräkningar av tryckutrustning och gör godkännandekontroller i samband med leveranser.

Kringutrustning

Rätt planerade, placerade och tillverkade stegar och underhålls- samt gångbroar till process- och lagringstankar underlättar användningen av tanken och förbättrar säkerheten på arbetsplatsen. Vi levererar även rörledningar, omrörare, pumpar, mätinstrument och svalskåp.