Produkter och tjänster

Vi tar fram skräddarsydda tank- och kringprodukter för behov inom transport, lagring och industri. Vi utför beställningsarbeten i vår maskinverkstad och tar fram specialprodukter efter kundernas behov. Vår heltäckande service utgår från kundspecifik problemlösning och täcker hela produktens livscykel. Dessutom förmedlar vi finanseringsanbud från våra samarbetspartner.

TRANSPORTUTRUSTNING

Transporttankar och släp med kringutrustning för transportbehov av livsmedel, kemikalier och andra produkter.

Läs mer

PRODUKTER INOM INDUSTRIN

Små och medelstora lagringstankar, silor, trycktankar och tryckutrustning samt kringutrustning som rörledningar, stegar, gångbroar, omrörare, pumpar och mätutrustning. Om nödvändigt alla tankar kan vara förisolerad på fabriken och levererad till destinationen

Läs mer

verkstadsPRODUKTER OCH TILLVERKNINGSTJÄNSTER

Beställningsarbeten i maskinverkstaden, värmehuvor och andra specialprodukter.

Läs mer

EFTERMARKNADS-TJÄNSTER

Reservdelar, stora ändringsarbeten, kollisionsreparationer, teknisk rådgivning och experttjänster. Finansiering och hjälp vid arrangemanget.

Läs mer

KVALITET

Vi är stolta över produkternas höga kvalitet! Nordisk kvalitet kännetecknas av god design och omsorgsfull tillverkning.

Läs mer