Transportutrustning

Vi erbjuder säkerhet! Nordic Tank har över 20 års erfarenhet av att tillverka biltankar, tanksläp och semitrailrar i rostfritt stål. Nordic Tank har också utökat sitt sortiment av transportprodukter och börjat tillverka aluminiumtankar. Transporttankar, tanksläp, tanköverbyggnader eller dollyer – begär en anpassad lösning för just din transport! Våra tankar och dollyer är lätta men robusta. Du får högre nyttolast och mindre koldioxidavtryck.

Kemikalietankar

Nordic Tank har över 20 års erfarenhet av att tillverka ADR-klassade biltankar, tanksläp och semitrailrar i rostfritt stål och aluminium för transporter av farligt gods. Om du är på jakt efter lättviktiga lösningar kan vi optimera egna tankar för ej klassificerade ämnen. Dessutom levererar vi tryckutrustning som omfattas av TPED för olika gastransporter och specialtillämpningar.

Bulktankar

Nordic Tank tillverkar fastliggande bulktankar for transport av pulver och granulat. De lätta aluminiumtankkombinationerna designade for nordiska förhållanden är optimerade speciellt for effektiv trafik i Skandinavien och i urvalet finns även olika typer av semitrailrar för internationell trafik. I detaljerna har uppmärksamhet ägnats åt säker och förarvänlig användning samt effektiv och snabb demontering.

Livsmedelsindustrin

 Vi tillverkar tankar samt tanksläp som lämpar sig för mjölkinsamling och transport med gedigen erfarenhet. I designstadiet lägger vi extra vikt vid att det ska vara enkelt att upprätthålla hygiennivån. Vi tar även fram transporttankar för andra flytande livsmedel efter kundernas behov. Våra tankar lämpar sig för internationella ATP-transporter och våra yrkesmässigt kompetenta medarbetare installerar MID/CE (2014/32/EU)-godkända mätinstrument i dem. Vår utrustning klarar även karga nordiska förhållanden.

Dollyer

Vi tillverkar lätta och robusta ADR-godkända dollyer i rostfritt stål. Dollyerna har lång livslängd, är tåliga och behåller sitt utseende i flera år. Dollyerna har enastående dragegenskaper och levereras alltid ADR-godkända i minst FL- och AT-klasserna. I produktserien ingår två dollymodeller: dels lätta LightRide som har optimerats för vändskivans höjd för att dra konventionella semitrailrar. FreeRide i sin tur kan vid behov levereras i två nivåer och har tagits fram för värmereglerade transporter och för att dra större släp.