Ägarna till Nordic Tank Oy, Finlands ledande tillverkare av tanksläp och påbyggnader, har sålt alla bolagets aktier till det nybildade bolaget Tank Admin Oy den 26 januari 2024. Majoritet av aktier och röster i det nya bolaget innehas av Nordic Tank Oy:s ledning. Utöver nyckelpersoner kommer även externa investerare att stödja bolagets utveckling i framtiden. Samtidigt har civilingenjör Henri Mattila, som var bolagets tf VD,  utsetts till bolagets VD.

VD Henri Mattila: 
Efter att ha arbetat sju år i ansvarsfulla befattningar på Nordic Tank Oy känns det spännande att börja i en bredare roll i ett välrenommerat företag. Med den nya ägarbasen kommer Nordic Tank att kunna säkerställa företagets utveckling på den föränderliga och internationella marknaden och fortsätta som en leverantör av välkända, högkvalitativa och kundanpassade produkter. Vi vill tacka avgående ägare för deras bidrag till företaget under åren.

Tidigare huvudägare, Eero Koskelainen:
Efter att jag har varit huvudägare sedan år 2016, har Nordic Tank Oy målmedvetet utvecklats mot att bli ledande operatör på området i Finland. Men nu är det dags att stiga åt sidan och ge nya ägare möjlighet att genomföra planerna i en ny, bredare roll vilket kommer att göra företaget ännu bättre. Den nya vd:n Henri Mattila och verkstadschefen Kim Ruokojärvi kommer att utgöra en ny drivkraft för företaget i framtiden och jag är säker på att under denna ledning kommer verksamheten att utvecklas i en ännu bättre riktning.

Nordic Tank Oy

För ytterligare information:

Nordic Tank Oy
Henri Mattila
tel. +358 40 5005070
e-post: henri.mattila@nordictank.com