Vi har uppdaterat våra instruktioner om trafikanordningar för tung trafik. Från och med nu är tung trafik enkelriktad vid Nordic Tank som visas på bilden nedan:

Gå in genom bakporten (port 2) och gå ut genom framporten (port 1). Passagerartrafiken kommer fortfarande in genom den framporten (port 1). Utlastningsområdet för stora och långa föremål är det område som visas på bilden i grått omedelbart efter att ha gått in genom bakporten (port 2).

Tack för att du tar hänsyn till de ändrade trafikanordningarna när du besöker Nordic Tank med tunga fordon!