Eftermarkands-tjänster

Nordic Tank betjänar genom hela produktens livscykel: från planering under hela produktens livslängd. Vid skada samarbetar vår reparationsbedömningstjänst med försäkringsbolagen. Kontakta oss om du behöver ändrings- eller reparationsarbeten på industrinivå, hjälp med att installera eller byta underreden för överbyggnad eller om det är dags att byta ut tanken.

Reservdelstjänst

Vi levererar snabbt tätningar och Nordic Tank-reservdelar samt tankkomponenter till Fort Vale och den viktigaste släpvagnsutrustningen. Om vi inte skulle hitta lämplig reservdel på vårt lager eller i beställningssortimentet kan vi vid behov tillverka komponenter även för äldre tankar.

Ändringsarbeten och saneringar

Vår kompetenta personal utför krävande ändringsarbeten och saneringar på vår fabrik. Genom att lägga till axlar, ändra tankkapacitet och byta ut isoleringar får gamla tankar nya användningsområden. Saneringar av industri samt lagrings- och hanteringsstationer för processtankar utför vi på plats med hjälp av våra samarbetspartner.

Underhåll, reparationer, återkommande kontroller

För transportutrustningen genomför vi reparationer av tankar och tanksläp, krävande kollisionsreparationer, återkommande kontroller, tryckprovningar, mellankontroller samt årligt underhåll i industriförhållanden.  Vårt underhållsnätverk betjänar fabriker i Uleåborg och i Perstorp i Sverige. Underhåll av industri samt lagrings- och hanteringsstationer för processtankar utför vi på plats med hjälp av våra samarbetspartner.