Nordic Tank Oy, Rakeistus Oy ja Eero Koskelainen lahjoittivat samassa tilaisuudessa Oulun yliopistolle lahjoitukset, joiden tarkoituksena on tukea yliopiston koulutus- ja tutkimustoimintaa. Yliopistolta lahjoituksia vastaanottamassa olivat yhteyspäällikkö Sakari Jussi-Pekka (ylemmässä kuvassa keskellä) ja auto- ja työkonetekniikan professori Mauri Haataja (ylemmässä kuvassa kolmantena vasemmalta). Lahjoituksia luovuttamassa olivat Nordic Tankilta toimitusjohtaja Satu Heikkilä, myyntipäällikkö Marko Pekkala ja tuotepäällikkö Henri Mattila. Eero Koskelainen oli luovuttamassa lahjoitusta sekä omasta että yhtiöiden puolesta ja Rakeistukselta lahjoitusta luovuttamassa oli hallituksen jäsen Juha Pelkonen.