Referenser

Företag i alla storlekar förlitar sig på Nordic Tank. Våra kunder finns i flera olika branscher och är verksamma på ett geografiskt brett område. Enligt den feedback vi har fått har vi lyckats bra med vår kundservice.

Våra kunder säger

”Vi har varit lika nöjda med Nordic Tanks högkvalitativa tanksläp och -överbyggnader. Nordic Tanks flexibla serviceinställning och heltäckande servicekoncept fungerar utmärkt även när man står inför förändringar. För att vår affärsverksamhet ska lyckas är det viktigt att vi kan lita på leverantörerna gällande såväl transportutrustningens kvalitet som service.”

Juha Penttilä • General Manager of BU East, Samat Nordic

”Familjeföretaget H&T Liimatainen Oy har förlitat sig på fordonstankar och släpvagnar från Nordic Tank i tio år. Speditörens egen verksamhet underlättas av att denne har tillgång till transportutrustning som fungerar året om och i extrema förhållanden. Personligen uppskattar jag de lätta, robusta och högkvalitativa lagringskonstruktionerna, de flexibla reservdelsleveranserna, den tekniska rådgivningen, underhållets närhet och den positiva servicekulturen. Som finländsk familjeföretagare vill jag stödja finländsk tillverkning och finländskt företagande.”

Markus Liimatainen • Egenföretagare, H&T Liimatainen Oy

Valios mjölk kommer från finländska mjölkgårdar. En fungerande mjölkkedja förutsätter effektiva transporter, hög hygiennivå och tanktransportutrustning som står i spetsen för teknisk utveckling. Att utveckla och utvecklas tillsammans är viktigt med såväl de speditörer som ansvarar för att hämta och transportera mjölken som med tillverkarna av tanktransportutrustningen.

Inhemska Nordic Tank tillverkar lätta, robusta och återvinningsbara tankkonstruktioner med hög nyttolast och lågt koldioxidavtryck. Tankarna håller hög kvalitet och är säkra att tillverka och använda. Valio strävar efter långsiktigt samarbete med företag som delar deras värdegrund och arbetsprinciper. Dessutom är en finländsk värdekedja hörnstenen i vår verksamhet, berättar Petteri Tahvanainen som är utvecklingschef på Valio. Vi siktar på långsiktigt samarbete med Nordic Tank.

Petteri Tahvanainen • Utvecklingschef, produktion och logistik, Valio Oy

Andra referenser