Nordic Tank Oy

Nordic Tank Oy – Nordisk kvalitet

Nordic Talk Oy från Uleåborg är en högteknologisk aktör inom traditionell industritillverkning i maskinverkstad på ett område där utvecklingen länge har varit IT-fokuserad. Företagets produkter är tydliga och högkvalitativa exportprodukter som förutom den inhemska marknaden även uppskattas runt om i Europa.

Nordic Tank betjänar inom alla behov relaterade till tankar och tanktransportlösningar. Vi tillverkar tankar av såväl rostfritt som syrabeständigt stål för såväl transport, lagring som industriella processer med tillhörande kringutrustning. Dessutom utför vi beställningsarbeten i vår maskinverkstad och tar fram specialprodukter efter kundernas behov. I våra tjänster ingår produktens livscykelservice som innefattar större ändringsarbeten och eftermarknadstjänster.

Nordic Tanks huvudkontor och fabrik ligger i Oritkari i Uleåborg och har enastående logistiska förbindelser. Här finns direkt förbindelse med landsvägstransporter utan höjdbegränsningar. Även hamnen, järnvägen och flygplatsen ligger i anslutning till företaget. Nordic Tank-produkterna har även försäljningsinformation och underhållsverkstad i Sverige.

Vårt huvudsakliga marknadsområde för transportutrustningen är de nordiska länderna och Baltikum, men Nordic Tank strävar efter att utöka sitt marknadsområde inom den närmaste framtiden. Marknadsområdet för lagrings- och industritankar samt andra verkstadsprodukter är globalt.

Vårt bolag har 35 medarbetare och vi sysselsätter indirekt samarbetsnätverket i närområdet samt medarbetare och partner längre bort. Vår kompetenta och engagerade personal stöttar varandra och anser att det är av högsta vikt att kunden är nöjd med de produkter som denne har beställt. Hörnstenen i vår verksamhet är högkvalitativa produkter och en ovillkorlig inställning att implementera även mer krävande lösningar. Vi prioriterar kundnöjdhet.

Återtog platsen som Finlands ledande tillverkare av tanksläp och -överbyggnader på ett år

Nordic Tanks enhet i Uleåborg fick nytt liv i november 2016. Företagsledningen köpte upp affärsverksamheten tillsammans med den inflytelserika industriaktören Eero Koskelainen från Uleåborg och den nya vd:n Satu Heikkilä för att fortsätta ta fram och tillverka kemikalie- och livsmedelstankar för landsvägstransporter i samma bekanta lokaler. Uleåborgsfabrikens långa och starka tillverkningskompetens riskerade att försvinna.

Målet var att återta platsen som Finlands och sedan Skandinaviens största leverantör av tanksläp och -överbyggnader, och behålla kundernas förtroende som högkvalitativ och tillförlitlig samarbetspartner med god service. Det första delmålet uppnåddes på ett år: bolaget blev Finlands ledande tillverkare av tanksläp och -överbyggnader inom sitt eget produktsegment. Även tillverkningen av andra nya produkter i maskinverkstaden blev framgångsrik.

Målet är att fortsätta leverera produkter med samma enastående kvalitet till kunderna tillsammans med kringutrustning som håller även i karga nordiska förhållanden.