Vi är på semester under de senaste två veckorna i juli (29 och 30). Därför är verkstads- och tillverkningstjänsterna stängda.

Vårt kontor kommer att ta emot kontakt- och reservdelsförfrågningar under semesterveckorna, tel. +358 50-4009805 och e-post toimisto@nordictank.com

Följande personer ansvar också för brådskande förfrågningar. Du kan kontakta oss via SMS eller telefon:

Satu Heikkilä                             Henri Mattila
VD                                              Teknisk chef
+358 50-4067735                   +358 40-5005070

eller via e-post förnamn.efternamn@nordictank.com

Bra sommar önskar,

Nordic Tank’s personalen