Nordic Tanks vd, Satu Heikkilä, deltog i mottagandet av den Norges ambassadören i Finland, Dag Stagnes, den 4 oktober 2022.

Norges honorärkonsul i Uleåborg Tarja Karvola är utnämnt till Riddare av 1 klass av Den Kungliga norska förtjänstorden. Evenemanget hölls i Uleåborg på Karvolas arbetsplats i Radisson Blu Hotel. Mottagningen som anordnades av den Norges ambassaden deltog av inbjudna gäster och företagsrepresentanter fick möjlighet att diskutera aktuella frågor och finska företags exportmöjligheter till Norge med ambassadören Dag Stagnes.