Nordic Tank är Finlands ledande tillverkare av transporttankar, vars produktportfölj har utökats till at omfatta kemikalie- och livsmedelstankar samt bulk-, vakuum- och gastankar. Nordic Tank är ett starkt varumärke på transporttankmarkanden även i Norden och produkterna är marknadsledande inom sitt segment.

Petri Tirkkonen börjar på Nordic Tank som försäljningschef for transporttankar från den 8 maj 2023. Petri har lång erfarenhet av transportutrustning. Han har arbetat i olika positioner inom facket både inrikes och utomlands. Petris erfarenhet av att leda projekt stärker Nordic Tanks kunnande, särskilt på marknaderna i andra nordiska länder.

Petri ansvarar för försäljningen av transporttankar till både Finska och exportmarknaden. Som ett resultat av benämningen kommer vi att ha en erfaren säljare med teknisk expertis för att stödja vårt företags tillväxt och ta ansvar för försäljning och utveckling av exportförsäljningen inom transportprodukter.

Vi välkomnar Petri varmt till vårt enastående team och för att bygga Nordic Tanks tillväxt och utveckling!

 

Satu Heikkilä, VD