Nordic Tanks tillverkningskompetens utvecklas hela tiden. Vi har nyligen levererat en ny svaveldioxid tankkombination till Wibax Logistics AB i Sverige. Gastankar är ett nytt tillägg till vår produktfamilj. Vi är den enda tillverkaren i Finland för gastransporttankar.

Vårt säljteam är tillgängligt för dina behov!