I Uleåborg vändes en ny sida i Nordic Tanks försäljningsbroschyr för tanktillverkning 2022, då företaget publicerade en ny produktgrupp i sitt tjänsteutbud – Bulktankar.

Redan i augusti presenterade Nordic Tank Oy den fastliggande bulktankkombinationen utvecklad i samarbete med Powder-Trans på svenska Elmia transportmässan. Den första provturen kördes med full last efter mässan i Finland. Powder-Trans’ vd Fredrik Blomqvist och Nordic Tanks tekniska direktör Henri Mattila levererade tillsammans den första lasten i verklig trafik.

Kombinationen rör sig smidigt på nordiska vägar

Kombinationen väckte stort intresse på mässan, eftersom det är den lättaste bulkkombinationen på den aktuella marknaden. Den sammanlagda vikten är 20 920 kg och dess tekniska vikt är 76 ton. Fordonskombinationen uppfyller även de krav som gäller i Sverige och kan köras i Sverige med en totalvikt på 74 ton. Det finns tankar lämpliga för den norska och andra marknaden med egna mått och viktkrav.

Konkurrensfördelar för kunderna

Utvecklingsprojektet har krävt en årslång planeringsfas på Nordic Tank och nära samarbete med Powder-Trans. Både Powder-Trans vd Fredrik Blomqvist och flottachefen Tero Viitanen är nöjda med slutresultatet då fastliggande bulktankkombinationen har utvecklats för att möta kundernas önskemål och nordiska förutsättningar på bästa sätt.

Kombinationen är lätt att använda, eftersom alla kontrollanordningar för tankarna är placerade på lämpliga platser för förarens arbete. Det ökar effektiviteten, vilket i sin tur återspeglas ytterligare i kostnadsbesparingar, säger Blomqvist. Dessutom berömmer Blomqvist projektet som har uppnått den lättaste bulkkombinationen på nuvarande marknad, vilket minskar bränsleförbrukningen och ökar lastkapaciteten.

Finlands ledande tillverkare av tanksläp och -överbyggnader

Dessförinnan har Nordic Tank, vars fabrik ligger i Uleåborg, tillverkat tankutrustning lämplig för transport av flytande ämnen, främst inom kemisk industri och mjölktransporter. Den nya produktgruppen, bulktankar lämpliga för transport av pulverformiga ämnen, stödjer företagets tillväxtstrategi utmärkt, eftersom det inte finns någon annan tillverkare av den här typen av tankar i Norden, säger vd Satu Heikkilä.

Nordic Tanks produkter håller nordisk kvalitet i toppklass, produktionen är kundorienterad och vi kan erbjuda snabbare leveranser än genomsnittet, säger Heikkilä.

Tack till partnern

Nordic Tank tackar Powder-Trans för samarbetsprojektet. Samarbetet mellan Powder-Trans och Nordic Tank är ett exempel på hur branschen kan utvecklas tillsammans. Dessutom är både Satu Heikkilä och Fredrik Blomqvist mycket positiva till den här typen av partnerskap. Tillsammans kan vi åstadkomma mer än ensamma.

Bil 1 från vänster till höger Nordic Tanks vd Satu Heikkilä, Powder-Trans vd Fredrik Blomqvist och operativa direktören Christian Blomqvist och Nordic Tanks tekniska direktör Henri Mattila