Bästa kund hos Nordic Tank!

Nordic Tanks enhet i Uleåborg fortsätter med sin verksamhet. Företagsledningen har tillsammans med den inflytelserika industriaktören Eero Koskelainen från Uleåborg och den nya vd:n köpt upp Nordic Tank Oulu Oy:s affärsverksamhet. Vi fortsätter att ta fram och tillverka kemikalie- och livsmedelstankar för landsvägstransporter i samma bekanta lokaler.

Vi levererar även i framtiden produkter med samma enastående kvalitet som håller också i stränga nordiska förhållanden till våra kunder. Vår verkstad betjänar kunderna flexibelt och effektivt, utför krävande ändrings- och reparationsarbeten samt byter underreden och utför underhåll. Samma yrkeskunniga personal som gav er service tidigare har återvänt till oss.

Vårt mål är att återta platsen som Finlands och Skandinaviens största leverantör av tanksläp och -överbyggnader och att behålla kundernas förtroende för oss som en högkvalitativ och tillförlitlig samarbetspartner med god service. Vårt huvudsakliga marknadsområde är till en början Finland, Sverige och Norge, men Nordic Tank strävar efter att utöka både produktsortimentet och verksamhetsområdet inom den närmaste framtiden.

Vi hoppas att finländska proffs inom transportbranschen även i framtiden ska välja en inhemsk tankleverantör – Nordic Tank från Uleåborg.