Bästa leverantörer och samarbetspartner!

Från och med måndagen den 3 april 2017 börjar vi behandla leverantörsfakturor elektroniskt och vi ber er vänligen sända fakturor som e-fakturor framöver.

Vår e-fakturaadress är 003727924422
Operatörskoden är BAWCFI22
Vår e-fakturaoperatör är Basware Abp

Om ni inte kan skicka e-fakturor, ber vi er skicka pappersfakturor till adressen:
Nordic Tank Ab
Oritkarintie 1 B
90400 Uleåborg
eller per e-post till toimisto@nordictank.com

Övriga brev, meddelanden och marknadsföringsmaterial skickas till adressen:
Nordic Tank Ab
Oritkarintie 1 B
90400 Uleåborg

Frågor i anslutning till fakturering eller eventuella problem i omställningsskedet samt andra meddelanden kan ni också skicka per e-post till toimisto@nordictank.com