Utnämning nyheter – Kim Ruokojärvi har valts till Nordic Tanks verkstadschef från och med den 15 juni 2020. Som en följd av utnämningen, kommer vi att ha en erfaren verkstadschef att stödja tillväxten av vårt företag och ta ledningen ansvar för fabrikens produktion och utveckling.

Nordic Tank tillverkar tankar av såväl rostfritt som syrabeständigt stål för såväl transport, lagring som industriella processer med tillhörande kringutrustning. Dessutom utför vi beställningsarbeten i vår maskinverkstad och tar fram specialprodukter efter kundernas behov. Kim har mer än tio års erfarenhet av tanktillverkning och som verkstadschef.

Vi välkomnar Kim till vår besättning!

Satu Heikkilä, VD

Kim Ruokojärvi