Oulussa käännettiin uusi lehti Nordic Tankin säiliövalmistuksen myyntiesitteessä vuonna 2022, kun yhtiö julkaisi palveluvalikoimaan uuden tuoteryhmän – Bulk-säiliöt.

Nordic Tank Oy esitteli jo elokuussa Ruotsin Elmia kuljetusmessuilla yhteistyössä Powder-Transin kanssa kehittämän altapurkavan bulk-säiliöyhdistelmän. Ensimmäinen koeajo ajettiin täydellä kuormalla messujen jälkeen Suomessa. Powder-Transin toimitusjohtaja Fredrik Blomqvist ja Nordic Tankin tekninen johtaja Henri Mattila toimittivat yhdessä perille ensimmäisen lastin varsinaisessa liikenteessä.

Yhdistelmä liikkuu pohjoismaisilla maanteillä sujuvasti

Yhdistelmä herätti messuilla laajaa mielenkiintoa, sillä se on tämänhetkisten markkinoiden kevein bulkkiyhdistelmä. Yhdistelmän omamassa on 20 920 kg ja sen tekninen paino on 76 tonnia. Ajoneuvoyhdistelmä täyttää myös Ruotsissa sovellettavat vaatimukset ja sillä voi operoida Ruotsissa 74 tonnin kokonaispainolla.  Norjan ja muille markkinoille on tarjolla omilla mitta- ja massavaatimuksilla sopivat säiliöt.

Kilpailuetua asiakkaille

Kehityshanke on edellyttänyt vuoden kestänyttä suunnittelurupeamaa Nordic Tankilla ja tiivistä yhteistyötä Powder-Transin kanssa. Sekä Powder-Transin toimitusjohtaja Fredrik Blomqvist että kalustopäällikkö Tero Viitanen ovat tyytyväisiä lopputulokseen, sillä altapurkava säiliöyhdistelmä on kehitetty vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaiden toivomuksia ja pohjoismaisia olosuhteita.

Yhdistelmä on helppokäyttöinen, koska kaikki säiliöiden hallintalaitteet on sijoitettu kuljettajan työskentelyä ajatellen sopiviin paikkoihin. Tämä lisää tehokkuutta, mikä puolestaan näkyy edelleen kustannussäästöinä, Blomqvist toteaa. Lisäksi Blomqvist kiittelee hanketta, jossa on aikaansaatu tämänhetkisten markkinoiden kevyin bulkkiyhdistelmä, mikä vähentää polttoaineenkulutusta ja kasvattaa kuormakapasiteettia.

Suomen johtava säiliöperävaunujen ja -päällirakenteiden valmistaja

Nordic Tank, jonka tehdas sijaitsee Oulussa, on ennen tätä valmistanut pääasiassa kemianteollisuudessa ja maidonkuljetuksissa käytettyä nestemäisten aineiden kuljettamiseen soveltuvaa säiliökalustoa. Uusi tuoteryhmä, jauhemaisten aineiden kuljettamiseen soveltuvat bulk-säiliöt tukevat yhtiön kasvustrategiaa erinomaisesti, sillä pohjoismaissa ei ole juuri tämän säiliötyypin toista valmistajaa, kertoo toimitusjohtaja Satu Heikkilä.

Nordic Tankin tuotteet ovat huippuluokkaista pohjoismaista laatua, tuotanto on asiakaslähtöistä ja pystymme tarjoamaan keskimääräistä nopeammat toimitukset, sanoo Heikkilä.

Kiitokset kumppanille

Nordic Tank kiittää Powder-Transia yhteistyöprojektista. Powder-Transin ja Nordic Tankin yhteistyö on esimerkki siitä, miten alaa voidaan kehittää yhdessä. Lisäksi sekä Satu Heikkilä että Fredrik Blomqvist asennoituvat erittäin myönteisesti tämänkaltaiseen kumppanuuteen.  Yhdessä saadaan aikaiseksi enemmän kuin yksin.

 

Kuvassa 1 vasemmalta oikealle Nordic Tankin toimitusjohtaja Satu Heikkilä, Powder-Transin toimitusjohtaja Fredrik Blomqvist sekä operatiivinen johtaja Christian Blomqvist ja Nordic Tankin tekninen johtaja Henri Mattila