Nordic Tankille on myönnetty rahoitusta Kasvu 2019 -hankkeen toteutusta varten Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Hankkeen tavoite on kannattavan kasvun saavuttaminen kansainvälisesti kilpailukykyisen valmistuksen kehittämisellä. Toimenpiteitä ovat mm. benchmarking, ulkopuolisten asiantuntijoiden neuvontapalvelut oman organisaation kehittämistyön tukena sekä kone- ja laitehankinnat.

Hankkeen tuloksina tavoitellaan yritykselle kilpailukykyä, lisää työpaikkoja, lähiseudulle hyvinvointia ja vientimyynnin kasvua.